Startsida     Arrangemang     Tävling     Träning     Motion     Randonneur     Klubben     Övrigt     Intranät   
   Vänern Runt    Hjälmaren Runt   

Cykling i grupp

Vänern Runt cyklar man inte ensam utan man cyklar i grupper med 10-15 cyklister i varje. I samband med anmälan anger du vilken fart du tror du har kapacitet att hålla under de tre dagarna och blir sedan inplacerad i en lämplig grupp.

Gruppledare
Varje grupp har en utsedd gruppledare som har ansvaret för att gruppen håller samman och cyklisterna ska följa gruppledarens anvisningar som ska följa trafikregler, exempelvis vad gäller stopplikt.

Vid punktering etc stannar hela gruppen och hjälps åt. Ingen cykling utanför gruppen är tillåten. Som gruppledare för en grupp som Vänern Runt sätter i hop får du rabatt på din anmälningsavgift. Anmäl att du kan tänka dig vara gruppledare under övrigt i anmälan. 

Gruppindelning och snittfart
För att kunna dela in cyklisterna i rätt grupp ber vi dig i anmälan att ange vilken snittfart som den grupp du cyklar med ska ha. Snittfart är den genomsnittliga hastigheten som cykeln har när den rullar

Tycker du att farten är för hög/låg kan byte av grupp ske under loppet i samråd med din gruppledare och ansvarig funktionär.

Lägsta snittfart och maxtid
Observera att den lägsta snittfarten som du måste kunna hålla under tre dagar är 24 km/tim. Maxtiden för dag ett är 11 timmar, dag två 11 timmar och dag tre 7 timmar. Detta innebär att pauserna i, eller utanför, depåerna inte får bli för långa. Om gruppen inte klarar maxtiden har arrangören rätt att ta cyklister från banan. 

Egen startgrupp
Om ni är ett gäng (ca 15 personer) som vill cykla tillsammans kan ni bilda en egen grupp och utse någon att vara gruppledare. Bildar ni en egen grupp med egen ledare bjuder vi ledaren på anmälningsavgiften. Minsta antal för att ha egen grupp är 10 personer och maximalt antal är 20 personer, en optimal grupp har ca 15 personer.

Meddela till vanern@orebrocyklisterna.se vem ni utsett som gruppledare samt meddela de som vill cykla i gruppen att ange samma gruppnamn under "Jag vill cykla med".

 [ Tillbaka ]  

 

Dags för start andra dagen


Fotografering efter målgång på söndagen


  Örebrocyklisterna
Adolfsbergsvägen 4
Box 85, 701 41 Örebro
Telefon: Swish 1236901128
E-post: cykel@orebrocyklisterna.se
Orgnr: 875001-1556
Plusgiro: 84408-4
Bankgiro: 5235-9205
   
   
Samarbetspartners: