Startsida     Arrangemang     Tävling     Träning     Motion     Randonneur     Klubben     Övrigt     Intranät   
   Bli medlem    Info om klubben    Klubbens mästare    Styrelse och kontaktpersoner    Kontakta oss    Så hittar du till klubblokalen   
   Medlemsprofiler    USM - bästa klubb    Behandling av personuppgifter   

Behandling av personuppgifter

Här ger vi information om hur Örebrocyklisterna behandlar personuppgifter.

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen (PuL) finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person.

Med "behandla" menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter. När personuppgifter samlas in och behandlas måste den person som registreras bli informerad om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för den som registreras att ta del av de uppgifter som registrerats om honom eller henne. Personuppgifter får normalt inte registreras i databaser eller liknande register, utan att den som personuppgifterna gäller, känner till vad de ska användas till, och vilket företag eller organisation som är ansvarig.

Du ger samtycke genom att kontakta oss

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt samtycke. Genom att du skickar e-post eller använder något av våra elektroniska webbformulär, samtycker du till att vi registrerar och lagrar dina uppgifter. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Registreringen kan exempelvis gälla anmälan till ett av våra motionslopp eller att du vill bli medlem i klubben.

Örebrocyklisterna är personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Vill du veta vilka uppgifter som registrerats om dig, har du rätt att gratis få veta detta en gång per kalenderår. För att ta del av det registrerade måste du göra en skriftlig ansökan som du undertecknar själv.

Vill du veta mer

Du kan nå oss via e-postadressen cykel@orebrocyklisterna.se eller via vanlig post till Örebrocyklisterna, Box 85, 701 41 Örebro.

Du kan även läsa mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/[ Tillbaka ]  

 
  Örebrocyklisterna
Adolfsbergsvägen 4
Box 85, 701 41 Örebro
Telefon: Swish 1236901128
E-post: cykel@orebrocyklisterna.se
Orgnr: 875001-1556
Plusgiro: 84408-4
Bankgiro: 5235-9205
   
   
Samarbetspartners: